De gedragscode

Hoofdstuk 4 van het Handboek omvat de regels en afspraken met daarin onder andere opgenomen het gebruik van alcohol en rookwaren, gebruik drugs en andere verdovende middelen, het gebruik van de VOG, de gedragscode en een klachtenprocedure.

Wij onderschrijven de gedragscode van Scouting Nederland, te vinden via https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode. Als groep promoten wij de High Five, zie de afbeelding hiernaast.

High Five