Het handboek

Het Handboek van scoutinggroep Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell bevat regels en werkafspraken in aanvulling op het Huishoudelijk Reglement (HR) van Scouting Nederland (SN), de statuten van de groepsvereniging en de beheerstichting. Het Handboek is modulair opgebouwd.

Dit Handboek geldt zowel voor de groepsvereniging als de beheerstichting. Waar in dit Handboek over vereniging of groep wordt gesproken, wordt groepsvereniging bedoeld.

Waar in dit Handboek functies en personen zijn beschreven in de mannelijke vorm, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld. Dit is gedaan vanwege de duidelijkheid. Het spreekt vanzelf dat alle functies zowel door mannen als door vrouwen vervuld kunnen worden. Waar in dit Handboek over leiding wordt gesproken, wordt ook in voorkomende gevallen begeleiding bedoeld.

Binnen de groep hechten we veel waarde aan fatsoenlijke omgangsvormen. Van een ieder wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de inhoud van dit handboek en zich daaraan houdt.

Handboek SWIII/LBP

versie april 2022